De Spanningmakkers

Bestuur Stichting Straatfestival Heechspanning

  • tijdens straatfestival bereikbaar via It Heechhús, tel. (0515) 442593 of 06 54634549
  • Paula de Jong voorzitter en vrijwilligers 0515 44230
  • Vincent Keuzz Secretaris en kunst&cultuurmarkt 06-11133569
  • Jaqueline Hettinga Penningmeester 06-52336549
  • Freerk Visserman Vergunningen, beveiliging, verkeer 06 53493909
  • Klaske vd Veen Programmacommissie 06-21578938
  • Gerda Andringa Programmacommissie 06-11364655
  • Janneke van der Meer Algemeen Bestuurslid