Contact

Heechspanning is van alle Hegemers, de organisatie bestaat uitsluitend uit vrijwilligers. Voor alle vragen mail naar info@heechspanning.com of bel met een van ons:

Postadres Heechspanning:

Stichting Straatheaterfestival Heechspanning

Tsjerkesleatswei 11

8621 DN Heeg

Rekeningnummer:  NL64 RABO 01247.27.905