De Spanningmakkers

Bestuur Stichting Straatfestival Heechspanning

tijdens straatfestival bereikbaar via It Heechhús, tel. (0515) 442593 of 06 53493909

  • Freerk Visserman Voorzitter, vergunningen, beveiliging, verkeer 
  • Tineke van der Pol, secretaris en vrijwilligers 
  • Klaas de Jong Penningmeester
  • Vincent Keuzz Kunst&cultuurmarkt  
  • Klaske van der Veen Programmacommissie en PR 
  • Gerda Andringa Programmacommissie 
  • Janneke van der Meer Algemeen bestuurslid en PR 
  • Jaqueline Hettinga Algemeen bestuurslid