Spanningmakkers

 

Bestuur Stichting Straatfestival Heechspanning

Deze spanningmakers werken ieder jaar hard aan het neerzetten van een geweldige editie Heechspanning.

Algemeen mailadres info@heechspanning.com. Tijdens het festival bereikbaar via It Heechhús, tel. (0515) 442593 of via Voorzitter Freerk 06 53493909. 

 


sponsor
Freerk Visserman
Voorzitter, Verkeer & Veiligheid
sponsor
Tineke van der Pol
Secretaris en Vrijwilligers
sponsor
Klaas de Jong
Penningmeester en Programmacommissie
sponsor
Klaske van der Veen
Programmacommissie
sponsor
Robert Bakker
Programmacommissie
sponsor
Janneke van der Meer
Algemeen Bestuurslid
sponsor
Albert Harsta
Algemeen Bestuurslid