Spanningmakkers

 

Bestuur Stichting Straatfestival Heechspanning

Deze spanningmakers werken ieder jaar hard aan het neerzetten van een geweldige editie Heechspanning.

Algemeen mailadres info@heechspanning.com . Tijdens het festival bereikbaar via It Heechhús, tel. (0515) 442593 of via oorzitter Freerk 06 53493909. 

 


sponsor
Freerk Visserman
Voorzitter, Verkeer & Veiligheid
sponsor
Tineke van der Pol
Secretaris en Vrijwilligers
sponsor
Klaas de Jong
Penningmeester
sponsor
Vincent Keuzz
Kunst & Cultuurmarkt
sponsor
Klaske van der Veen
Programmacommissie en PR
sponsor
Janneke van der Meer
Algemeen bestuurslid en PR