Spanningmakkers

Bestuur Stichting Straatfestival Heechspanning

Deze spanningmakers werken ieder jaar hard aan het neerzetten van een geweldige editie Heechspanning.

Algemeen mailadres info@heechspanning.com . Tijdens het festival bereikbaar via It Heechhús, tel. (0515) 442593 of via oorzitter Freerk 06 53493909. 

 


sponsor
Freerk Visserman
Voorzitter, Verkeer & Veiligheid
sponsor
Tineke van der Pol
Secretaris en Vrijwilligers
sponsor
Klaas de Jong
Penningmeester
sponsor
Vincent Keuzz
Kunst & Cultuurmarkt
sponsor
Klaske van der Veen
Programmacommissie en PR
sponsor
Gerda Andringa
Programmacommissie
sponsor
Janneke van der Meer
Algemeen bestuurslid en PR
sponsor
Jaqueline Hettinga
Algemeen bestuurslid
sponsor
Lars Palijama
Verkeer & Veiligheid