De Spanningmakkers

Bestuur Stichting Straatfestival Heechspanning

tijdens straatfestival bereikbaar via It Heechhús, tel. (0515) 442593 of 06 53493909


sponsor
Freerk Visserman
Voorzitter, Verkeer & Veiligheid
sponsor
Tineke van der Pol
Secretaris en Vrijwilligers
sponsor
Klaas de Jong
Penningmeester
sponsor
Vincent Keuzz
Kunst & Cultuurmarkt
sponsor
Klaske van der Veen
Programmacommissie en PR
sponsor
Gerda Andringa
Programmacommissie
sponsor
Janneke van der Meer
Algemeen bestuurslid en PR
sponsor
Jaqueline Hettinga
Algemeen bestuurslid
sponsor
Lars Palijama
Verkeer & Veiligheid