Spanningmakkers

 

Bestuur Stichting Straatfestival Heechspanning

Deze spanningmakers werken ieder jaar hard aan het neerzetten van een geweldige editie Heechspanning.

Algemeen mailadres info@heechspanning.com. Tijdens het festival bereikbaar via It Heechhús, tel. (0515) 442593 of via Voorzitter Freerk 06 53493909. 

 


sponsor
Freerk Visserman
Voorzitter, Logistiek & Verkeer
sponsor
Tineke van der Pol
Secretaris, Vrijwilligers, Markt & Foodtrucks
sponsor
Gjalt Haarsma
Sponsoring
sponsor
Anja Frankena
Financien
sponsor
Robert Bakker
Programmacommissie
sponsor
Klaske van der Veen
Programmacommissie
sponsor
Vincent Keuss
Markt en Foodtrucks
sponsor
Jolanda Siemonsma
PR en Communicatie
sponsor
Albert Harsta
Festivalterrein
sponsor
Elske van der Kooi
Vrijwilligers, Beveiliging & EHBO