Orkest de Heeche Noaten

Orkest de Heeche Noaten

Orkest Heeche Noaten is in november 2023 gestart met volwassenen die graag een instrument willen leren spelen. Fanfare orkest Crescendo Heeg heeft dit initiatief opgestart als Nij Talint
Orkest Heeg. Vanaf februari 2024 heeft dit project een vervolg gekregen met een eigen orkest genaamd Heeche Noaten. We zijn een zeer gezellig en muzikaal orkest onder leiding van
Marte Room.

Het optreden tijdens Hemelvaartsdag bij Heechspanning is ons tweede concert. Iedere twee weken komen we in het Heechhûs in Heeg bij elkaar voor een gezamenlijke repetitie. De
drempel is laag en de gezelligheid staat hoog in het vaandel. 

We willen dan ook graag laten horen wat we tot nu toe geleerd hebben, veel luisterplezier toegewenst.

Heechenoaten.jpeg

Treedt op


IT HEECHHUS 14:00